Bestuur en contact

Het H&I bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Ale Procee, wonende te Warreboslaan 12a 9231 AH Surhuisterveen, telefoonnummer 06-83207512, e-mailadres: aleprocee@telfort.nl
  • Secretaresse: Jannie Vaatstra, wonende te Deutechemstrjitte 17 9283 TZ Surhuizum, e-mailadres: secretariaat@surhuisterveen.com 
  • Penningmeester: Robbert Oegema, De Vries Everts Numan Surhuisterveen te Gedempte Vaart 14 9231 AV Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-362445, 06-53292102, email: roegema@dven.nl
  • Algemeen lid: Corry Vlasma, Rabobank Drachten Friesland Oost te De Kolk 37 9231 CV Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-587777, 06-51095946, e-mailadres: Corry.Vlasma@rabobank.nl
  • Algemeen lid: Ytzen Borger, Borger Tegels en Sanitair te Zoom 11 9231 DX Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-361384, 06-54232229, e-mailadres: ytzen@borger.nl
  • Algemeen lid: Klaas Helfrich, G&W Gezondheidsdrogist Helfrich te Kolk 16 9231 CW Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-361295, 06-50512346, e-mailadres: info@drogisterijhelfrich.nl
  • Algemeen lid: Bernard Baron, Van der Lijn Wereldmode te De Kolk 21 9231 CV Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-361276, 06-50512346, e-mailadres: mode@vanderlijn.nl
  • Algemeen lid: Gerrie Rauwerda, Rauwerda's Vishandel te De Kolk 4 9231 CW Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-364860, 06-46715213 e-mailadres: info@rauwerdasvishandel.nl
  • Algemeen lid: Albert de Haan, Albert & Aukje Keurslager te De Dellen 12 9231 EB Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-363454, 06-48183205, e-mailadres: info@albertenaukje.kleurslager.nl
  • Algemeen lid: Alex Koenen, It Stee foar Iters en Drinkers te De Kolk 31 9231 CV Surhuisterveen, telefoonnummers: 0512-361580, 06-53283041, e-mailadres: info@it-stee.nl

Voor het plaatsen/wijzigen van evenementen en/of redactioneel op deze website, kunt u contact opnemen met Wieger van der Velde: wieger@flexibele-makelaar.nl