Colofon & disclaimer

Content
Heb je nieuws wat over Surhuisterveen gaat? Bijvoorbeeld een mooi evenement of een bijzondere gebeurtenis? Mail dan je verhaal naar wieger@flexibele-makelaar.nl. Het wordt dan zo spoedig mogelijk geplaatst.

Copyright 
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de redactie is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan de redactie niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden
De eventueel op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. De redactie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Ontwerp en implementatie
Deze internetsite is ontwikkeld door Speak (voorheen Tsjil internet solutions). Voor meer informatie kunt u terecht op www.speak.nl.