Plaatselijk belang

 

De Vereniging Plaatselijk Belang Surhuisterveen probeert Surhuisterveen zo leefbaar en aantrekkelijk mogelijk te maken, een dorp waar het prettig wonen en vertoeven is. Het dorp dat zelfs de status van ’Vlecke’ heeft, met een eigen wapen en een eigen vlag en als symbool de Feanster toer. Een dorp met hoogwaardige, kleinschalige industrie, met een meer dan uitstekend winkelaanbod en een zeer gezellig winkelcentrum.

De Vlecke vertoont nog steeds groei en dankzij veler inspanningen kunnen belangrijke voorzieningen behouden blijven en zelfs worden uitgebreid. Op dit moment wordt een nieuw industriegebied ontwikkeld: ’Lauwerskwartier’.
 
Ook wordt er een nieuwe woonwijk ingericht in het plan ’Vierstromenland’ (aan de Vierhuisterweg). Een nieuwe ijsbaan en waarschijnlijk een nieuw tennispark, zullen in de omgeving van deze woonwijk worden gerealiseerd.

In samenwerking met vooral de Gemeente, H & I en met diverse commissies zal ook in de toekomst worden getracht om Surhuisterveen nog aantrekkelijker te maken. Ook uw medewerking kan hierin belangrijk zijn voor de leefbaarheid van dit dynamische dorp. De slogan van H & I onderschrijft Plaatselijk Belang dan ook van harte. 


`Surhuisterveen, zo gezellig is er maar één’


bron: Dorpsgids 2002-2005
website:
www.surhuisterveen.net